Delight

Large-sacle lighting installation with color papers

La Bianyal 2021

La nau superior del complex industrial de can Porxas, presidida pel poderós embigat de fusta del sostre, ofereix una sensació diàfana i lluminosa gràcies a la trentena de grans, rítmiques i simètriques finestres laterals. Les obertures, més enllà de l’efecte estètic que ens produeixen avui en dia, tenien la raó plenament utilitària d’aconseguir la màxima claror possible per facilitar el rendiment dels treballadors. En aquesta intervenció, la llum és l’eina de treball per vestir l’espai, donar-li un nou significat i recuperar traces de la memòria del lloc. Quatre-cents cinquanta fulls de paper de color, de la casa Guarro (un tipus de paper semblant al que s’havia fabricat en aquesta mateix lloc), serveixen per absorbir la llum exterior i transformar l’espai . La disposició cromàtica, ordenada per un patró racionalista i mecànic, també remet a la monotonia de la producció fabril. Les finestres –ara vitralls acolorits– doten a l’espai en desús d’un aire de temple industrial del paper.

 

Fotografies: @roger