Partitura de movimiento

Through this movement manuscript, the artist captured everything we experienced during the Sismógraf Festival, including the artistic performances and projects we were fortunate to witness, and translated them into drawings. This project unfolds through a series of actions, commencing with a dialogue between Maria Camila Sanjinés and some performance companies from Sismógraf, bridging the realms of painting and performing arts, and concluding with video collages.

To craft this visual account, the artist employed various creative techniques, such as moving her hand to the rhythm of the observed action, drawing based on conversations, and conceptualizing drawing as a performative act. Drawing on her presence and observation of the artistic piece, the artist developed these visual reports through the strokes of her drawings. The result is a series of illustrative videos that the artist has shared on her Instagram profile.

Mitjançant aquesta relatoria, l’artista va captar tot allò que vam viure durant el Festival Sismógraf i els espectacles i projectes artístics que vam poder veure i els va traslladar al dibuix. Aquest projecte es construeix a través d’una successió d’accions que s’enceta amb un diàleg entre Maria Camila Sanjinés i algunes companyies del Sismògraf, entre la pintura i les arts escèniques, i conclou amb uns vídeo-collage.

Per elaborar aquesta relatoria visual, l’artista s’ha servit de diverses tècniques creatives com ara moure la mà al ritme de l’acció que observava, dibuixar a partir de converses i entendre el dibuix com un acte performatiu. A partir de la seva presència i observació de la peça artística, la dibuixant va elaborar aquestes relatories visuals a través del traç del dibuix. El resultat són un seguit de vídeos il·lustratius que l’artista ha publicat al seu perfil d’instagram.

Dibuixem les coses que passen al voltant nostre des de fa més de quinze mil anys. Moviments a les cavernes, bisons corrent, lleons sense cabellera descansant als prats o persones ballant. El dibuix forma part de les nostres narratives més antigues, abans de la paraula escrita vam tenir el traç, probablement el registre més antic de la nostra capacitat de crear i, alhora, de transcendir la mera descripció, de plasmar la petja de qui observa. – Maria Camila Sanjinés